Litie

Categories:

1. Slujbă religioasă ortodoxă care se săvârșește numai în cadrul vecerniei din ajunul sărbătorilor mari (praznice, sfinți cu “priveghere” sau hramuri) și, mai rar, în ajunul duminicilor, când se sfințesc ofrandele aduse de credincioși: pâinile (artose), grâul, vinul și untdelemnul.

2. Pâine care se sfințește de preot cu prilejul litiei și care se împarte credincioșilor.