Mântuire

Categories:

Actul prin care Dumnezeu, prin întruparea, răstignirea, învierea și Înălțarea Fiului Său, Iisus Hristos, restabilește omul in starea de comuniune personală cu El, dându-i acestuia premisele unei vieți noi.