Miride

Categories:

 

Miridele sunt bucăți mici de prescură, pe care preotul când face proscomidia le scoate cu copia din prescură și pe care le așează pe disc în jurul agnețului pentru pomenirea Maicii Domnului, a sfinților, a episcopului local, a cârmuitorului statului și a ctitorilor, firimiturile mici fiind pentru pomenirea celor vii și a celor morti.