Octoih

Categories:

Carte de slujbă ce conține canoanele și imnele în cele opt glasuri bizantine. Cântările sunt aranjate pe cate opt săptămâni, fiecare pe alt glas și sunt atribuite Sfântului Ioan din Damaschin.