Paraclis

Categories:

Capelă construită alături de o biserică, într-un cimitir, în interiorul unei cladiri etc.

Slujbă religioasă de laudă și de invocare aa Fecioarei Maria sau a unui sfânt; rugăciunea închinată unuia dintre aceștia.