Pridvor

Categories:

Încăperea de la intrarea unei biserici, care precedă pronaosul.