Pustnic

Categories:

Călugăr izolat de lume, care duce o viață aspră; sihastru, ascet, anahoret, eremit.