Râvna

Categories:

Imbold lăuntric sau pornire spre ceva; evlavie, cucernicie