Sanctuar

Categories:

Parte a unui lăcaș de cult unde se oficiază diferite ceremonii religioase, considerat ca loc sfânt.

Altar.