Sinod ecumenic

Categories:

Adunare de episcopi din întreaga Biserică creștină înainte de marea schisma din 1054. Sinoadele ecumenice recunoscute de Biserica ortodoxă, sunt în număr de șapte: Sinodul I de la Niceea (325 d. Hr.), Constantinopol (381), Efes (431), Calcedon (451), Constantinopol (553), Constantinopol (680) si VII Niceea (787). Biserica romano-catolică a mai ținut ulterior încă 14 sinoade numite ecumenice, numai cu episcopii săi, ultimul fiind Conciliul II Vatican (1962).