Sutaș

Categories:

1. Comandant peste o sută de ostași; centurion.

2. Membru al unei bresle fiscale care plătea, singur sau împreună cu alții, o dare anuală de o sută de galbeni