Parohia Afumati1 Parohia Afumati 1

Cimitir

ACTE NECESARE LA ÎNMORMÂNTARE:

•  Actul de concesiune (original)

•  Actul de identitate al titularului (original)

•  Chitanţele cu plata la zi a contribuţiei anuale (sau se vor achita pe loc).

•  Adeverinţa de înhumare (original)

 

INFORMAŢII

- contribuţia anuala = 30 lei;

- concesionare loc de veci = 1500 lei;

- locurile de veci NU se pot VINDE;

- construcţiile in cimitir se pot face doar cu aprobarea Parohiei;

- neachitarea contribuţiei anuale sau lăsarea în părăsire a locului de veci atrage dupa sine anularea dreptului de concesiune;

- persoanele decedate pot fi depuse la capela cimitirului dupa înştiinţarea preotului paroh;

-->